Author Details

กำลังเหลือ , กรุณา จันทุม, กัลยารัตน์, Rajabhat Chaiyaphum University Meuang Chaiyaphum, Thailand

  • Vol 3, No 1 (2016): Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University - Articles
    การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาโดยนักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558
    Abstract  PDF