การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชาทักษะการเรียนการสอนและการฝึกวิชาบาสเกตบอล โดยนักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558 SPORT TRAINING SKILL IN BASKETBALL AND LEARNING PROCESS ASSESSMENT AMONG PHYSICAL EDUCATION STUDENTS,FACULTY OF EDUCAIPON , CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY.

กัณยารัตน์ กำลังเหลือ

Abstract


..........................

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.