ผลการสำรวจความต้องการของชุมชนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ "วิทยาเขตนครศรีเทพ" จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.สมพงษ์ เสนชัย และคณะ

Abstract


...

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.